Käytännön opas valokuvaajan tekijänoikeudesta

Liitteenä oleva Maria Rehbinderin ja Mari Pesolan opas on lyhyt johdanto tekijänoikeuskysymyksiin. Se ei korvaa asiantuntevan lakimiehen apua esimerkiksi sopimuksen laatimisessa. Lisätietoja voi hakea mm. oppaan lopussa luetellusta kirjallisuudesta sekä alan järjestöiltä.

http://www.kamera73.fi/attachments/2019-05-20-Käytännön-opas-valokuvaajan-tekijänoikeudesta-200519.pdf